จุดกำเนิดยุคสามก๊กและศึกสงคราม

ยุคสามก๊กเกิดขึ้นในช่งปี ค.ศ. 184-220 โดยประมาณ เป็นยุคที่เกิดขึ้นเพียงสั้นๆแต่ก็สามารถเป็นยุคหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากยุคหนึ่งของจีน ยุคสามก๊กจุดกำเนิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกที่ปกครองโดยพระเจ้าเหี้ยนเต้ ซึ่งภายหลังถูกตั๋งโต๊ะเข้ายึดครองอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ภายหลังตั๋งโต๊ะถูกลอบสังหารทำให้เกิดความวุ่นวายในราชวงศ์ ขณะเดียวกันโจโฉได้ฉวยโอกาสในการเข้ามาทำให้เกิดความขัดแย้งและปั่นป่วนทั้งยังสามารถยึดครองอำนาจและบังคับให้พระเจ้าเหี้ยนเต้ถูกใต้การปกครอง จากนั้นโจโฉก็มีบทบาทในการปกครองดินแดนทางเหนือมีอำนาจเด็ดขาดและมีกองกำลังไพร่พลมากมาย ต่อมาดินแดนทางตอนกลางถูกยึดครองโดยอ้วนเสี้ยว ซึ่งปกครองบริเวณตอนกลางจนถึงตอนปลายของแม่น้ำฮวงโห และทางตอนใต้ปกครองโดย เล่าเปี้ยว เป็นบริเวณตอนกลางลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง และเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความสงบมั่งคั่ง และตอนปลายแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นเขตแดนปกครองของซุนกวน ในช่วงยุคสามก๊กตามประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นช่วงที่มีการทำศึกสงครามมากที่สุด มีการแย่งชิงดินแดนการปกครองต่างๆ อย่างเช่น ดินแดนของเล่าเปี้ยวนั้นถูกกองกำลังของโจโฉเข้ายึดครองและกลายเป็นดินแดนตอนเหนือที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้มีการทำศึกสงครามนับครั้งไม่ถ้วนในยุคนี้ เช่นศึกโจรโพกผ้าเหลือง, ศึกกัวต๋อ, ศึกทุ่งพกบ๋อง อีกทั้งมีการทำศึกครั้งใหญ่ที่จารึกในประวัติศาสตร์จีนคือ ศึกผาแดงหรือศึกเซ็กเพ็ก เป็นการทำศึกระหว่างกองกำลังโจโฉ, เล่าปี่, ซุนกวน ซึ่งนับว่าเป็นศึกสงครามที่ใหญ่ที่สุดในยุคสามก๊ก

ประเทศจีนในยุคสามก๊ก

ประเทศจีนนั้นมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากนับพันๆปี มีการกำเนิดยุคสมัยต่างๆ สงคราม การแย่งชิงต่างๆมากมาย รวมถึงการปกครอง ประเทศจีนในยุคสามก๊กก็เช่นกัน เราคงเคยได้ยินวรรณกรรมชุดสามก๊กที่โด่งดังของจีนมาแล้ว วรรณกรรมชุดนี้ถือว่ามีความสำคัญมากทางประวัติศาสตร์จีนและเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในราชวงศ์ฮั่น สามก๊ก เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 220 – 280 เป็นยุคที่มีการแบ่งแยกดินแดนแผ่นดินจีนออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นไตรภาคีระหว่างรัฐวุยจ๊กและง่อหลังการหมดอำนาจโดยพฤตินัยของราชวงศ์ฮั่นในจีน ซึ่งมีการปกครองแบบรัฐการปกครองโดยจักรพรรดิ ซึ่งอ้างการสืบราชสันตติวงศ์โดยชอบจากราชวงศ์ฮั่น ยุคสามก๊ก เป็นยุคที่มีการเมืองและการศึกสงครามอย่างหนักมากที่สุดยุคหนึ่งของจีน คาดว่าเกิดขึ้นราวปี ค.ศ. 184 ถึว 220 เป็นยุคที่มีลักษณะการต่อสู้ การทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นยุคที่มีการวางกลยุทธ์แบบแผนการรบได้อย่างดีเยี่ยม จึงถือว่ายุคสามก๊กนั้นเป็นยุคแห่งสงคราม และเป็นยุคที่มีการนองเลือดที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน คาดว่าในตอนนั้นอาจมีผู้คนล่มตายจำนวนมหาศาล มีการสันนิฐานข้อมูลดังกล่าวในยุคสามก๊กว่ามีจำนวนประชากรล้มตายมากถึง 16 ล้านคนในยุคนั้น แม้ว่ายุคสามก๊กจะเป็นเพียงยุคสั้นๆ แต่มีความเป็นประวัติศาสตร์ที่สูงมาก สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาติจีนได้อย่างชัดเจนจนนำเรื่องราวของประวัติศาสตร์ยุคนี้มาเขียนเป็นวรรณกรรมที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่ง