ยุคสามราชาห้าจักรพรรดิ

ยุคสามราชาห้าจักรพรรดิ เป็นกลุ่มผู้ปกครองบ้านเมืองจีนโบราณช่วงประมาณ 2852 ก่อนคริสตกาล ถึง 2070 ปีก่อนคริสตกาล เมื้อสิ้นสมัยนี้แล้วเป็นยุคราชวงศ์เซี่ยตามความเชื่อ ราชาทั้งสามเป็นกึ่งเทวะซึ่งใช้อำนาจสร้างสรรค์มนุษยชาติและถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ส่วนจักรพรรดิทั้งห้าเป็นปรัชญาเมธีซึ่งทรงคุณธรรมล้ำเลิศ  สามราชาได้แก่ ซุ่ยเหริน , ฝูซี และเสินหนง ไปเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มแนะนำ ห้าจักรพรรดิ์”โดยจักรพรรดิ์คนแรกในประวัติศาสตร์จีนก็คือ จักรพรรดิ์เหลือง หรือในชื่อภาษาจีนที่เรียกว่าหวงตี้ โดยตามตำนานโบราณเล่าว่าหวงตี้นั้นได้สอนคนให้รู้จักพัฒนาความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก เช่นรู้จักเริ่มใช้รถที่มีล้อเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของหนัก รู้จักนำหนอนไหมมาเลี้ยงเพื่อเอาไหมมาทำเสื้อผ้าภรรยาหวงตี้เป็นผู้ค้นพบ แทนที่จะใช้ใบไม้นุ่งห่มร่างกาย หรือแม้กระทั่งศาสตร์ทางการแพทย์โบราณที่เรียกว่า หวงตี้เน่ยจิง ซึ่งหวงตี้สังเกตสภาพแวดล้อมของธรรมชาติแล้วก็เปรียบกับร่างกายของมนุษย์เราในขณะนั้นว่า หากคล้อยตามธรรมชาติ จะไม่เจ็บป่วย หากฝืนธรรมชาติ ก็จะไม่สบาย โดยหวงตี้ได้เปรียบระบบในร่างกายของเราเป็นธาตุหยินและธาตุหยาง ซึ่งหากสอดคล้องกับระบบหยินหยางของสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็จะไม่เจ็บป่วย มิเพียงแต่หวงตี้จะได้คิดค้นสิ่งต่างๆขึ้น ยังสามารถทำศึกกับผู้ที่เข้ามารุกราน ซึ่งเป็นชนเผ่าอื่นในสมัยก่อน ซึ่งข้าศึกของหวงตี้ผู้นี้มีชื่อว่า ชือโหยว  หวงตี้ คือจักพรรดิ์องค์แรกใน สามราชาห้าจักรพรรดิ์ และในยุคแรกของประวัติศาสตร์จีน มนุษย์ประดิษฐ์เข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศใต้เสมอ และเรียกเข็มทิศนี้ว่า จื่อหนาน