ราชวงศ์โจวตะวันตก

ราชวงศ์โจวตะวันตก เป็นยุคหนึ่งที่ต่อมาจากราชวงศ์โจวถือกำเนิดในช่วง 1046 – 771 ปีก่อนคริสต์ศักราชสถาปนาโดย จี ฟา หรือ พระเจ้าอู่หวัง หลังจากสิ้นสุดราชวงศ์ซางโดยราชวงศ์นี้ถือว่าเป็นราชวงศ์แรกที่ใช้ระบบมาเป็นระบบศักดินา และเป็นราชวงศ์แรกที่เริ่มแบ่งดินแดนออกเป็นแคว้นและแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์แซ่เดียวกันขึ้นเป็น อ๋อง พร้อมกับส่งอ๋องเหล่านั้นไป ปกครองแคว้นต่างๆ นอกจากนี้ในยุคดังกล่าวนี้ยังมีการสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นมามีชื่อว่า เมืองเฮ่า ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของอำเภอฉางอาง มณฑลส่านซี ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่าแผ่นดินโจวตะวันตก หรือ ราชวงศ์โจวตะวันตกนอกจากนั้นยังริเริ่มปูนบำเหน็จความชอบด้วยที่ดินและทรัพย์สินแก่ขุนนางซึ่งสร้างความชอบแก่แผ่นดินหรือเจ้าแผ่นดินเป็นครั้งแรกด้วย ราชวงศ์โจวตะวันตกมีการสืบเชื้อสายเรื่อยๆมาจนกระทั่งในสมัยพระเจ้าโจวโยวหวัง เมืองเฮ่าเมืองหลวงประสบกับแผ่นดินไหวรุนแรงและตามมาด้วยโรคระบาด ประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากและประสบกับความลำบากยากแค้นซึ่งกษัตริย์ก็ไม่สนใจใยดีประชาชนกลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและขุนนางก็ประจบสอพลอ ทำให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวกันร่วมกับเจ้านครรัฐและ ชนเผ่าฉวี่ยนหรงเข้าโจมตีและปลงพระชนม์กษัตริย์ ถือเป็นจุดสิ้นสุดอาณาจักรโจวตะวันตก แม้ว่าราชวงศ์โจวตะวันตกจะล่มสลายแล้วแต่ ราชวงศ์โจว นั้นก็มียุคราชวงศ์ที่แยกย่อยออกมาอีกยุคคือ ยุคชุนชิว กำเนิดในช่วง 770-256 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นยุคหนึ่งในราชวงศ์โจว ราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน นับเป็นยุคสมัยที่ได้รับการกล่าวขานอย่างมากในแง่ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นยุคที่นครรัฐแต่ละรัฐรบด้วยด้วยกลอุบายที่แยบยล ก่อให้เกิดเป็นตำนานและเรื่องเล่าขานมากมายจนปัจจุบัน ทั้งนี้ยุคดังกล่าวนั้นกษัตริย์องค์ใหม่ที่สืบเชื้อสายจากราชวงศ์โจวนั้นขึ้นสถาปนาเป็นกษัตริย์ชื่อว่า พระเจ้าโจวผิงหวังและย้ายเมืองหลวงใหม่มาเป็น เมืองลั่วอี้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเมืองอีก 5 เมืองในยุคนี้ แต่ว่าในยุคนี้จะเป็นยุคที่มีการช่วงชิงอำนาจและสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ของเจ้านครรัฐต่างๆเป็นระยะเพื่อความเป็นเจ้าผู้นำนครรัฐ หลังจากนั้นก็สิ้นสุดยุคชุนชิว หลังจากช่วงชิงอำนาจจากยุคชุนชิวจำนวนกว่า 200 นครรัฐล่มสลายเหลือเพียง เจ็ดรัฐมหาอำนาจในตอนปลายยุคชุนชิวนักประวัติศาสตร์จีนเรียกว่า เจ็ดมหานครรัฐแห่งยุคจั้นกั๋ว ในยุคนี้เรียกว่า ยุคเลียดกก หรือ ยุครณรัฐ ซึ่งยุคนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดขึ้นในช่วงปีใดสันนิฐานว่าเกิดขึ้นในช่วง 481 ถึงปีที่ 403 ก่อนคริสตกาล ซึ่งยุคนี้นับว่าเป็นยุคสุดท้ายของราชวงศ์โจวทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นนครรัฐใหญ่ 7 รัฐ และมีสองรัฐที่เป็นมหาอำนาจของยุคนี้